Korona z marzeń

Projekt KORONA Z MARZEŃ zakłada samotne wejścia na najwyższe szczyty państw naszego kontynentu oraz przebiegnięcie dystansu maratońskiego w stolicy każdego kraju w Europie.